Oružane snage BiH s američkom vojskom kod Tuzle demonstrirale snagu i spremnost za krizne situacije

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine proteklih dana na Vojnom aerodromu u Dubravama kod Tuzle učestvovali su u vojnoj vježbi skupa s Nacionalnom gardom Merilenda i američkim zračnim snagama u Evropi (USAFE). Danas su kroz pokaznu vježbu prezentirali stečena znanja i vještine za djelovanje u dvije krizne situacije.

0
78
Foto: A.K/Klix

Kroz četverodnevnu vježbu pripadnike Oružanih snaga BiH prvi put su uvježbavali specijalisti za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške (JTAC).

Oni su obučeni za usmjeravanje aviona i helikoptera za bojno i takičko djelovanje na samom terenu. Kako je danas istaknuto, Oružane snage naše zemlje do sada nisu imale ovu sposobnost koja se primjenjuje u razvijenim vojskama svijeta.

U obuci su učestvovali i helikopteri Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga BiH, čiji su piloti prvi put djelovali u koordinaciji sa JTAC kontrolorima u zemlji.

“Ova vježba i zajednička aktivnost imaju višestruki značaj. Realizovali smo dva partnerska cilja s američkom vojskom, odnosno blisku zračnu podršku koja je bitna za pripadnike Oružanih snaga BiH za izvršavanje Zakona o odbrani u zemlji i inozemstvu u mirovni misijama u kojima naši pripadnici učestvuju. Uporedo s tim, sa partnerima sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli smo uspjeli realizovati cilj da država BiH za sprovođene ovih aktivnosti mora biti spremna osigurati kapacitete i aerodrome za savezničke snage”, rekao je načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Senad Mašović.

Zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić smatra da je ovaj 12. septembar značajan datum, jer je pokazna vježba istaknula sposobnosti Oružanih snaga BiH kada je riječ o dostizanju određenih stepena interoperabilnosti i kompatibilnosti sa savezničkim snagama i standardima NATO saveza.

“U ovom slučaju su to prvenstveno snage Sjedinjenih Američkih Država, jer našu najznačajniju misiju u mirovnim operacijama, odnosno mirovnu misiju u Afganistanu upravo realiziramo s njima. Zbog toga je uvježbavanje sa dejstvom još značajnije”, poručio je Jusić.

Američki ambasador u BiH Eric Nelson također je prisustvovao pokaznoj vježbi, a kako je istakao, danas se vidjelo NATO partnerstvo u akciji.

“Ova vježba je bila pomoć Oružanim snagama BiH u poboljšanju njihovih vještina i kapaciteta, ali i stepena interoperabilnosti kada rade sa NATO saveznicima i Oružanim snagama SAD-a. Ovo je važno i za njihovo učešće u budućim misijama, kao partnera koji je pouzdan i siguran u borbi protiv terorizma. Bosanci i Hercegovci mogu biti ponosni na Oružane snage BiH, jer su pouzdan partner u globalnoj borbi protiv terorizma i poznat partner u misijama očuvanja mira. Ponosni smo što možemo dati svoju podršku kao NATO saveznik”, naglasio je Nelson.

Kroz vježbu pod nazivom Srebrena strijela pripadnici Komande logistike Oružanih snaga BiH obučeni su i na procedurama utovara i istovara tereta iz transportnog aviona C-130 Hercules.

Oružane snage BiH sada su unaprijedile svoje kapacitete i sposobnosti te povećale stepen interoperabilnosti sa NATO Savezom. Na ovaj način se podiže i stepen sigurnosti u našoj zemlji i regiji, a BiH bi sada na međunarodnom planu trebala biti bolje prepoznata.

Posljednjeg dana vježbe upriličen je i Dan otvorenih vrata Oružanih snaga BiH u okviru kojeg su učenici škola iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta imali priliku izbliza pogledaju dio naoružanja, oklopno-mehanizovanih vozila i letjelica iz sastava bh. vojske.