EPBiH: Na zahtjev direktora Jašarevića, uskoro smjena Ikanovića

Nevad Ikanović uskoro bi mogao biti smijenjen sa pozicije izvršnog direktora za proizvodnju u Elektroprivredi BiH i to na zahtjev generalnog direktora ovog javnog preduzeća Bajazita Jašarevića.

0
89

Naime, Vlada FBiH danas je dala saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH za donošenje odluke o razrješenju Ikanovića sa pomenute funkcije.

Prethodno je Nadzorni odbor EPBiH donio zaključak da od Vlade FBiH zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza.

Ovaj zaključak Nadzorni odbor donio je na osnovu prijedloga generalnog direktora Bajazita Jašarevića, koji smatra da su stekli objektivni uslovi da izvršni direktor za proizvodnju Ikanović izgubi povjerenje Vlade FBiH kao većinskog dioničara.

Jašarević je u informaciji, koja je Vladi FBiH dostavljena juče, predložio da u skladu sa propisima, koji uređuju ovlaštenja Vlade FBiH u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, Vlada FBiH da prethodnu saglasnost za razrješenje Ikanovića i prethodnu saglasnost za imenovanje novog vd izvršnog direktora za proizvodnju.

“Uprava JP EPBiH, na čijem se čelu nalazim potpuno je svjesna teškog stanja u kojem se nalaze rudnici u sastavu koncerna, a posebno smo svjesni aktuelnog teškog stanja koje je zadesilo RMU Zenica i Breza”, istakao je Jašarević u dopisu.

On je podsjetio da Uprava EPBiH svoj odnos i saradnju sa rudnicima u sastavu koncerna ostvaruje prvenstveno preko izvršnog direktora za proizvodnju.

“U proteklom periodu bilo je neophodno da se ubrzanom dinamikom odvija proces prestrukturiranja svih rudnika u koncernu, kao i da se nastavi sa planiranom dokapitalizacijom rudnika kroz investiranje u nabavku opreme i to prvenstveno u rudniku Kreka i rudniku Breza.

Kako u proteklom periodu izvršni direktor za proizvodnju nije preduzimao mjere koje bi imale za cilj ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika, kao i da je došlo do zastoja u ostvarenju planirane dokapitalizacije rudnika u sastavu koncerna, smatram da ove činjenice u objektivnom smislu čine odgovornim izvršnog direktora za proizvodnju”, poručio je Jašarević, napominjući da se radi o aktivnostima za čiji je izvršenje u resornom smislu nadležan izvršni direktor za proizvodnju.