Naučnici uspješno testirali lijek koji može obrnuti proces starenja

Po prvi put tokom potrage naučnika za lijekom protiv starenja jedan eksperiment pokazuje da je takav proces moguć - devet muškaraca se, nakon biološkog tretmana, podmladilo godinu i po u odnosu na stvarne godina života.

0
61

Časopis “New scientist” navodi da je tokom preliminarne studije devet muškaraca godinu dana uzimalo koktel lijekova koji bi trebalo da ponište starenje.

Riječ je o prvom kliničkom testiranju lijeka koji može obrnuti proces starenja, produžujući životni vijek.

Međutim, rezultati se još ne smatraju u potpunosti pouzdanim, jer studija nije uključivala kontrolnu grupu koja je uzimala placebo – lažni lijek.

Muškarci, u dobi od 51 do 65 godine, uzimali su tri do četiri puta sedmično ljudski hormon rasta /rhGH/, a da bi provjerili efikasnost koktela lijekova naučnici su izmjerili njihovu biološku dob na početku i na kraju istraživanja.

Poznato je da ljudi imaju hronološku dob, ali i epigenetsku, odnosno biološku, koja pokazuje koliko brzo propadaju ljudske ćelije u organizmu u poređenju sa opštom populacijom.

Hronološka i biološka dob mogu se razlikovati, ali se smatra da epigenetska bolje predviđa očekivano trajanje života.

Naučnici su koristili četiri različite vrste određivanja epigenetske dobi, a sve su one pokazale da je biološka dob ispitanika bila 1,5 godina mlađa nego na početku liječenja.

Najnapredniji test biološke dobi pod nazivom GrimAge pokazuje da su ispitanici nakon testiranja bili dvije godine mlađi, što se održalo i šest mjeseci nakon prestanka uzimanja koktela lijekova.

Ovaj lijek određuje epigenetsku dob analizom hemijskih oznaka na DNK koje utiču na aktivnost ili neaktivnost gena.

Riječ je o “metilaciji” DNK, najviše proučavanoj epigenetskoj modifikaciji, odnosno o procesu pomoću kojeg se može predvidjeti ljudski životni vijek, ali i zdravstveno stanje.