AMUS pod međunarodnim nadzorom!

0
148

Ovakvo postupanje će sigurno biti signal i Institutu BiH, kao nadležnom organu, da izvrši dodatni nadzor nad AMUS-om, shodno primedbama iznjetim od strane CISAC-a.

Poslovanje Asocijacije muzičkih autora AMUS iz Sarajeva, koja naplaćuje autorsku naknadu za korišćenje muzičkih dijela na teritoriji Bosne i Hercegovine, bilo je tema razmatranja i odlučivanja na godišnjoj sjednici Generalne skupštine krovne organizacije CISAC, održane u Seulu 31. maja 2024. godine.

Mnogi mediji u BiH su ranije objavljivali tekstove o nezadovoljnim autorima, članovima AMUS-a, koji su ukazivali na brojne nepravilnosti i netransparentnosti u njihovom radu. Prije izvjesnog vremena, Institut za intelektualno vlasništvo BiH najavio je i oduzimanje licence AMUS-u, a ovoj organizaciji je 2019. godine već uslovno oduzeta dozvola za rad na 12 meseci.

Provjerom i kontrolom sprovedenom od strane Sekretarijata CISAC-a, utvrđeno je da AMUS nije primenjivao međunarodne standarde, profesionalna pravila i obavezujuće rezolucije, koje važe za sve kolektivne organizacije, članice CISAC-a, i koje obaveze ispunjavaju društva iz celog svijeta. Stoga je AMUS-u predstavljen akcioni plan koji ima za cilj otklanjanje nepravilnosti u radu, sa rokom sprovođenja do kraja 2024. godine.

CISAC je na Generalnoj skupštini usvojio mjeru nadzora nad implementacijom akcionog plana. Ukoliko AMUS u ostavljenom roku ne postupi po nalogu, biće isključen iz stalnog članstva CISAC-a. Ovakvo postupanje će sigurno biti signal i Institutu BiH, kao nadležnom organu, da izvrši dodatni nadzor nad AMUS-om, shodno primjedbama iznetim od strane CISAC-a.

CISAC – međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora, predstavlja vodeću svijetsku mrežu organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava, sa preko 227 članica iz više od 116 zemalja.

CISAC kroz svoje aktivnosti zastupa i promoviše interese 5 miliona autora iz oblasti muzike, filma, pozorišta, književnosti i likovnih umetnosti. Kroz svoju tehničku i poslovnu infrastrukturu, CISAC obezbjeđuje da se operativno poslovanje organizacija-članica vrši na nivou najviših industrijskih standarda i najboljih praksi.