ČAMPARA PREDLOŽIO UREDBU

Zatvor za kršenje samoizolacije, novčane kazne za prenošenje lažnih vijesti

Osobe koje budu ometale, omalovažavale ili nepostupale po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica na licu mjesta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara predložio je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da hitno usvoji „Uredbu – sa zakonskom snagom – o mjerama i radnjama na sprečavanju postupanja protivno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme trajanja Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH“.

Ovom uredbom propisuju se krivična djela, krivične sankcije, prekršaji i prekršajne sankcije iz nadležnosti Federacije BiH, za vrijeme trajanja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).

Ministar Čampara predložio je Vladi FBiH usvajanje Uredbe kako bi se spriječilo nepoštivanje izdatih rješenja građanima o zabrani kretanja van prostora boravka, a sve s ciljem spječavanja pojave unosa i širenja koronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini.

– Podaci pokazuju da na području Federacije BiH postoji veći broj osoba kojim su izdata rješenja o zabrani kretanja, a koji se ne pridržavaju izrečenih mjera. Takvo postupanje dovodi u opasnost stanovništvo od moguće zaraze koronavirusom i mi to ne možemo dozvoliti. Neodgovorne pojedince morat ćemo krivično sankcionisati pa i kaznama zatvora – rekao je ministar Čampara.

Predloženom Uredbom je propisano da će nepostupanje po naredbi ili rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera zabrane kretanja biti tretirano kao krivično djelo koje će se kažnjavati kaznom zatvora od tri do pet godina, a ko ovo krivično djelo učini iz nehata kažnjavat će se kaznom zatvora do jedne godine. Osobe koje budu ometale, omalovažavale ili nepostupale po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica na licu mjesta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Kako bi se spriječilo izazivanje panike među građanima, a i širenje dezinformacija vezanih za pojavu koronavirusa (COVID-19) ministar Čampara u Uredbi je predložio i uvođenje zabrane iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji.

Članom 5. Uredbe određeno je da će svako ko za vrijeme trajanja Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) iznosi ili prenosi lažne vijesti ili tvrdnje kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera nadležnih organa i institucija koji vrše javna ovlaštenja, kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM. Predloženo je da novčane kazne za pravna lica koja prekrše „Zabranu iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji“ budu od 3.000 KM do 9.000 KM, a za odgovorne osobe u pravnim licima od 1.000 KM do 3.000 KM. Zabrana iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava.

Uredbom su jasno definisana pitanja lišenja slobode i pritvore, a predloženo je da Uredba stupi na snagu odmah po usvajanju na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

– Najveću korist od usvajanja Uredbe imat će građani Bosne i Hercegovine. Ovo je način na koji možemo natjerati neodgovorne pojedince na poštivanje izdatih naredbi i spriječiti dešavanja kakva imamo priliku nažalost vidjeti u Italiji – poručio je ministar Čampara.