Vozači u BiH duguju milione maraka za saobraćajne prekršaje

Milioni maraka od naplate kazni za saobraćajne prekršaje svake godine pune budžete u našoj zemlji, dok jednako toliko vozači duguju za saobraćajne kazne.

0
132

Ukupan dug vozača u BiH za saobraćajne prekršaje iznosi blizu 60 miliona KM među kojima je i jedan Tuzlak sa dugom od 51.484 KM.

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH), vozači u FBiH duguju skoro 36,5 miliona KM, a u RS-u 19,6 miliona KM za saobraćajne prekršaje.

Porezne uprave svake godine imaju pune ruke posla kada je riječ o prinudnim naplatama neplaćenih prekršajnih naloga, uključujući i kazne za saobraćajne prekršaje.

Iz Porezne uprave RS-a govore nam kako u postupku naplate poduzimaju nekoliko mjera, a to su blokada žiro-računa, obustave ličnih primanja, pljenidba gotovine, pljenidba pokretnih stvari, zapljena potraživanja poreznog obveznika, kao i upis hipoteka sa nepokretnom imovinom.

“Najčešća i najefikasnija preduzeta mjera u postupku prinudne naplate ovih kazni je obustava na ličnim primanjima obveznika. Prema našoj evidenciji, u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćeno je 10,7 miliona maraka novčanih kazni za prekršaje i troškove prekršajnog naloga, a po istom osnovu u cijeloj 2018. godini naplaćeno je 15,9 miliona KM”, kazali su nam iz Porezne uprave RS-a.

Kada je riječ o FBiH, najviše kazni za saobraćajne prekršaje u ovoj godini naplatilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo, u iznosu od 4.922.044 KM. Na jedinstveni depozitni račun Kantona Sarajevo od uplate novčanih kazni za prekršaje prošle godine uplaćeno je 6,8 miliona KM.

Milione maraka naplatio je i tuzlanski MUP.

“U 2018.godini po osnovu novčanih kazni naplaćeno je 3.806.309 KM, dok je od januara do jula 2019. godine naplaćeno 2.388.412 KM. Najveće pojedinačno dugovanje evidentiranih prekršilaca u registru novčanih kazni je u iznosu od 51.484 KM”, saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Od januara do augusta ove godine MUP Unsko-sanskog kantona naplatio je 835.592 KM od kazni sa saobraćajne prekršaje, dok je prošle godine naplatio 2,4 miliona KM.

“Prema posljednjim evidencijama jedan od građana na području općine Bihać ima neizmirenih novčanih dugovanja po osnovu prekrašaja oko 11.000 KM”, rekli su nam iz MUP-a USK.

Iz Ureda policijskog komesara MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona govore nam kako su ove godine naplatili 133.428 KM od saobraćajnih kazni, dok su uplate za prošlu godinu iznosile 243.552 KM.

“Najveći dužnik po osnovu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguje 8.257 KM”, kažu iz MUP-a BPK-a.

Najčešći saobraćajni prekršaji koje čine vozači u BiH odnose se na vožnju u alkoholiziranom stanju i prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH iz 2017. godine koji je pooštrio kazne za prekršioce, donio je manji broj nesreća i smrtno stradalih širom BiH, ali nije u mnogome utjecao na smanjenje saobraćajih prekršaja. Najveći je problem, govore nam iz MUP-ova, što hiljade vozača upravljaju vozilima i pod izrečenim sankcijama.

Kako smo pisali prošle godine, jedan od efekata izmijenjenog Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH bio je i oduzimanje hiljada vozačkih dozvola. Međutim, policajci danas nerijetko nailaze na vozače koji voze i bez njih.

Podsjećamo, Zakon o saobraćaju iz 2017. donio je znatno veće novčane kazne za prekršaje. Tako kazne za vožnju pod utjecajem alkohola, prekoračenje brzine, vožnju bez položenog ispita ili vožnju neregistrovanog vozila sada dosežu i do 1.000 KM. Vozači koji odbiju testiranje na alkohol ili drogu također se suočavaju s kaznama od 400 do 1.000 KM.