FBiH uzvraća udarac, pokreće tužbu protiv RS

Zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu, Republika Srpska bi trebala isplatiti Federaciji BiH ukupan iznos od 31.901.174,13 KM s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom

0
65

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila informaciju o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od indirektnih poreza.

S tim u svezi, dala je suglasnost Federalnom ministarstvu finansija, kojeg zastupa Federalno pravobraniteljstvo, da, uime Federacije BiH, pokrene tužbu protiv Republike Srpske – Ministarstva finansija, radi naknade štete zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Tužba RS odnosi se na neodobravanje Prijedoga odluka o izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza u periodu od jula 2017. godine do decembra 2018. godine i Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu, te Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2018. godinu.

Ovo potraživanje iznosi 34.571.047,78 KM, s pripadajućom zakonskom kamatom od 25.2.2019. godine, od čega se 1.244.283 KM odnosi na predloženo drugo privremeno poravnanje za 2017. i 33.326.764,78 KM na predloženo drugo privremeno poravnanje za 2018. godinu.

Kako je navedeno u informaciji, zbog nepostojanja konsenzusa članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o usvajanju odluka o poravnanjima, koje je predložilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA), od 21.2.2014. godine do danas nije donesena niti jedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa.

Prema prijedlozima odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu, dok ukupan dug Federacije BiH prema Republici Srpskoj temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, temeljem obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve godine, za koje UO UNO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH Republici Srpskoj bi trebalo biti ukupno isplaćeno 6.843.067,36 KM.

S ciljem održivosti kontinuirane ujednačenosti i stabilnosti budžetskih prihoda, što u Federaciji BiH predstavlja još senzibilniju materiju, jer se odražava na budžete svih nivoa vlasti, Federalno ministarstvo finansija je bilo stava kako realizacija svih predloženih poravnanja (2012., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godina) ne bi trebala biti parcijalna, već kao cjelina. Međutim, Republici Srpskoj je sporno drugo privremeno poravnanje za 2012. godinu po kojem ona treba isplatiti Federaciji BiH 19.490.329,40 KM.

Nadalje, zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu, Republika Srpska bi trebala isplatiti Federaciji BiH ukupan iznos od 31.901.174,13 KM s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.