Vlada KS otvorila račun za uplatu donacija za borbu protiv korona virusa

Svi članovi Vlade, premijer i ministri, jednu trećinu svojih plaća će uplatiti na ovaj račun

0
66

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo obavještava sva pravna i fizička lica u zemlji i inostranstvu da donacije za borbu protiv pandemije COVID-19 mogu uplatiti na depozitni račun Kantona Sarajevo uz obavezno navođenje sljedećih podataka:

Primalac: Kanton Sarajevo – Ministarstvo finansija
Svrha uplate: Za borbu protiv pandemije korona virusa COVID-19
Račun broj: 1411 9653 2000 8475
Vrsta prihoda (upisati odgovarajuću vrstu): 733 111 – (za donacije od domaćih fizičkih lica),
733 112 – (za donacije od domaćih pravnih lica),
733 121 – (za donacije od inostranih fizičkih lica),
733 122 – (za donacije od inostranih pravnih lica).
Budžetska organizacija: 1901001
Poziv na broj: 0000 0000 19
Općina: 077

Iz Vlade Kantona Sarajevo su podsjetili da je ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić na press konferenciji 26. marta najavio je otvaranje ovog namjenskog računa.

Inicijalna sredstva u iznosu od 720.000 maraka (po 60.000 maraka od svakog ministarstva) su obezbijeđena, čime su se stekli preduvjeti za realizaciju Sporazuma Vlade KS i UNDP-a o zajedničkoj nabavci respiratora, a čije se potpisivanje očekuje uskoro.

Dodatno, svi članovi Vlade, premijer i ministri, jednu trećinu svojih plaća će uplatiti na ovaj račun.

“Redovno ćemo izvještavati o uplatama na taj račun, poštujući Zakon o zaštiti ličnih podataka, ali i o načinu trošenja tih sredstava”, saopćeno je iz Vlade Kantona Sarajevo.