Tužilaštvo Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo 1.289 optužnica prošle godine

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo 1.289 optužnica prošle godine

Vrijednost trajno oduzete imovine nepravosnažnim presudama je 368.922,54 KM i 400 eura

Tužilaštvo Kantona Sarajevo u 2021. godini podiglo je ukupno 1.289 optužnica, dok je predmetima općeg kriminala podignuto 1.159.

Kako je saopćeno od 128 optužnica iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, sto ih je podignuto za predmete korupcije, dvije za organizirani i 26 za privredni kriminal. 

U odnosu na prethodne godine, ovo predstavlja najveći broj optužnica za koruptivna krivična djela. Pa je tako u sto predmeta korupcije optuženo 137 lica, u 26 predmeta privrednog kriminala optužena su 34 lica, dok je u dva predmeta organizovanog kriminala optuženo 19 lica, pri čemu je optuženo ukupno 190 lica.

Neke od značajnih optužnica koje se potvrđene u protekloj godini su predmet „Profit“, koji predstavlja predmet visokog stepena organiziranog kriminala u vezi sa korupcijom, potom optužnice protiv 21 saobraćajnog policajca koji se terete za krivično djelo primanje dara. 

Povećanje broja riješenih predmeta

Potvrđena je i optužnica zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi protiv bivših direktora Zavoda “Pazarić”, optužnice vezane za predmet “Zadruga”, “Kasa”, “Vozačke dozvole”, za poreznu utaju “Heco prom”, korupciju u oblasti zdravstva protiv tri doktora i medicinske sestre, protiv bivšeg direktora Energoinvesta Enesa Čengića, bivšeg ministra Desnice Radivojevića, bivše ministrice Amele Dautbegović zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja, zatim više optužnica zbog davanja mita, uključujući i onu protiv Asima Sarajlića i drugih, kao i optužnice protiv bankarskih službenika, direktora pravnih lica, predsjednika upravnih odbora i drugih pravnih i fizičkih osoba zbog krivičnih djela protiv službene dužnosti, saopćeno je. 

Realiziran je jedan od ciljeva iz strateškog okvira za tužilaštva u Federaciji BiH, koji se odnosi na povećanje broja riješenih predmeta korupcije.

Nezakonito stečena imovina

U 2021. godini ukupna vrijednost trajno oduzete imovine pravosnažnim presudama je 1.125.570,95 KM.

Vrijednost trajno oduzete imovine nepravosnažnim presudama je 368.922,54 KM i 400 eura.

Vrijednost osigurane imovine u novcu je 14.670.543,04 KM, te brojne nekretnine.

Tužilaštvo KS je opredjeljeno da i u ovoj godini u saradnji sa policijskim agencijama prioritetno radi na procesuiranju krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa i da kroz provođenje finansijskih istraga obezbijedi da sudovi presudama oduzmu nezakonito stečenu imovinu od počinilaca krivičnih djela.

IZVOR: AVAZ