Tokom jeseni počinju pripremni radovi na izgradnji Bloka 7 (VIDEO)

U Elektroprivredi Bosne i Hercegovine vjeruju da će početkom jeseni početi pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

0
71

Grupa ponuđača, ITC Zenica, Prijedorputevi i Integral Inženjering Laktaši odabrana je za izvođače ovih radova. Nakon što prođe žalbeni rok, trebalo bi da budu potpisani ugovori. Ova grupa je za izvođenje pripremnih radova za izgradnju Bloka 7 ponudila cijenu od 17 miliona, 999 hiljada KM bez PDV-a.

– Mi se nadamo radovima početkom ove jeseni. Ova procedura još uvijek nije završena s obzirom da postoji i žalbeni rok u kojem ostali ponuđači imaju pravo da se žale na odluku koju je Elektroprivreda donijela, ali možemo reći da je taj dvogodišnji proces izbora izvođača pripremnih radova pri kraju – rekao je Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije EP BiH.

Očekuje se da će tokom septembra u Beču biti održana medijacija s Energetskom zajednicom zbog spora oko garancija datih za gradnju ovog termoenergetskog bloka. Naime, spočitava se da garancija sadrži elemente nedozvoljene državne pomoći. U Elektroprivredi ističu da činjenice ukazuju da to nije tako. Naime, jedan od uslova koji je Elektroprivreda BiH morala ispuniti kako bi Federacija BiH dala garanciju na kredit od 613 miliona eura za gradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, bila je uplata oko 40 miliona maraka u budžet. S obzirom na to da se ovakav tip garancije mora izdati pod potpuno tržišnim uslovima, Vlada je na izvjestan način pooštrila mjere, tako da je iznos premije sa 0,5 posto podignut na 3,3 posto. To je rezultiralo da Elektroprivreda BiH umjesto sedam miliona, garanciju plati 20 miliona eura.

– BiH i Energetska zajednica idu u jedno mirno rješavanje ovoga problema i u međusobno dokazivanje, iznošenje argumenata šta je ustvari činjenično stanje vezano za ovaj projekat. One okolnosti na koje Energetska zajednica prigovara BiH i konkretno ovom projektu, mi smatramo da imamo dobre argumente da pred Energetskom zajednicom u postupku mirnog rješenja, dakle u predfazi, fazi medijacije zatvorimo taj slučaj sa Energetskom zajednicom – istakao je Salkić.

U Eletroprivredi podjećaju da je na sličan način riješen spor koji se ticao okolinske dozvole.

– Mi smo imali isti problem sa istim nevladinim organizacijama, kada je u pitanju okolinska dozvola, sličnu žalbu, i tada smo u postupku medijacije pred Energetskom zajednicom odbranili naše pozicije i dobili saglasnost Energetske zajednice za nastavak projekta – objasnio je Salkić.

Blok 7 je zamjenski, naime zamijenit će tri postojeća bloka koja se gase do 2023. godine.