Spojen jedan od najljepših i najzahtjevniji vijadukta u BiH na koridoru 5C: (VIDEO )

U toku je povezivanje desne rasponske konstrukcije mosta. Poddionica autoputa A1 Klopče – Donja Gračanica spada među najzahtjevnije na koridoru 5C.

0
62

Njena ukupna dužina iznosi 5.780 metara, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata. Zbog problema sa klizištima došlo je do produžetka rokova.

Prvu polovinu poddionice pored otvorene trase u dužini tri kilometra karakteriše prisustvo dva vijadukta i jednog tunela (cut and cover), dok je za drugu polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema, već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta i dva brdska tunela.

Urbanističkim planom grada Zenice predviđeno je da cesta bude blizu grada a da ga ne presijeca. U donošenju projektnog rješenja učestvovao je eminentni tim stručnjaka iz Autocesta Federacije, stručnjaka iz nadzora, tima projektanata, te profesora sa građevinskih fakulteta iz Tuzle, Sarajeva i Mostara.

Vijadukt Babina rijeka na početku je predstavljen kao jedan od najzahtjevnijih projekata na Koridoru 5C, a više stotina radnika na visini od 120 metara svakodnevno radi na izgradnji vijadukta. Kako je ranije najavljeno iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine spajanje desne rasponske konstrukcije očekuje se početkom septembra, a potpuni završetak radova se očekuje na proljeće iduće godine.

Izvođač radova na poddionici autoputa Klopče – Donja Gračanica koji je u sastavu koridora 5c je konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG Vijadukt Babina rijeka dužine 390 metara gradi se iznad zeničkog naselja Crkvice s kojeg će se prostirati pogled na Zenicu.