Ko je kriv Ko je kriv za oslobađajuću presudu u slučaju "Dženan Memić"

Ko je kriv za oslobađajuću presudu u slučaju “Dženan Memić”?

Ovo i nije jedini predmet u kojem državni tužitelji upravo rade na ovakav način – brzopleto podignu optužnicu i tokom sudskog postupka ne dokazuju krivične radnje koje optuženima stavljaju na teret. U sudnici se cijelo vrijeme obraćaju javnosti, za koju su inače, poprilično zatvoreni

Činilo se da se sami tužioci teško snalaze u svom predmetu i da su postali žrtve olakog optuživanja“, pročitao je sudija Branko Perić, kao predsjedavajući tročlanog Vijeća, u obrazloženju oslobađajuće presude grupi optuženoj za zataškavanje ubistva Dženana Memića. Vijeće su još činile sudije Izo Tankić i Nenad Šeleda. Jednom rečenicom su saželi predmet koji se vodio pred Sudom BiH, piše Žurnal.

Moguće da je toga svjesno i Tužilaštvo BiH koje je brzopleto otvorilo istragu o istrazi, a potom i podiglo optužnicu u vrijeme kada je od smjene trebalo spašavati tada glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić. Tužitelji Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara su u sudnicu dovodili svjedoke koji su prepričavali ono što su već rekli tokom postupka koji se vodio pred Kantonalnim sudom u Sarajevu ili su pričali o tome šta su uradili kao uposlenici MUP-a KS. Bilo je i svjedoka o čijem kredibilitetu bi se dalo raspravljati, ali i onih koji nisu ništa znali o događaju.

To je ono što, manje-više, stoji i u presudi Suda BiH: „Svjedočenja velikog broja svjedoka odnosila su se na učešće u istrazi u svojstvu ovlaštenih službenih lica i o onome o čemu su svjedočili u okončanom predmetu pred Kantonalnim sudom. Nisu se izjašnjavali o radnjama krivičnog djela koje se optuženima stavljaju na teret, neki od njih su relevantni, a nečiji iskazi su upućivali na zaključak da se dogodila saobraćajna nesreća iako to nije bila teza optužbe“.

Sud je utvrdio da je od 69 saslušanih svjedoka njih 29 bilo beskorisno!

„Slušali smo noćnog čuvara koji nije znao išta osim kako je prolazio policijski automobil“, navedeno je u presudi.

Žurnal je još u martu ove godine pisao da su brojni svjedoci na suđenju grupi, sad već oslobođenoj optužbe za organizirani kriminal i zataškavanje ubistva Dženana Memića, ukazivali na niz nelogičnih dešavanja koja iniciraju da je namjera bila zataškati istinu o uzroku smrti.

O ovome su govorili zaštićeni svjedoci mahom policajci MUP-a Kantona Sarajevo.

Da zaključimo – za moguću propast predmeta Zijad Mutap (ovo je prvostepena presuda) najveću krivicu snose tužitelji Dubravko Čampara i Ćazim Hasanspahić. Oni su ti koji su olako ušli u predmet, požurivši da uđu u optuženje bez ranije adekvatno pripremljenih dokaza, koji će ići u pravcu dokazivanja optužnice. Ne možemo zatvarati ni oči pred činjenicom da je sudija za prethodno saslušanje Mirsad Strika olako potvrdio optužnicu i sav dalji teret prebacio na Sudeće vijeće ili na sudiju Perića protiv kojeg se danas vodi medijska hajka.

Ova presuda trebala bi da bude opomena tužiteljima da počnu konačno da rade svoj posao jer je teret dokazivanja optužbe na njima.