Među “novim stanovnicima” karantina ima i Italijana, koji su najavili žalbu ambasadi, prenosi Alternativna televizija.

Šatorski karantin je predviđen za osobe koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu i za one koji prekrše mjere izolacije.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alen Šeranić izjavio je da kućna izolacija predstavlja mjeru bez nadzora, dok je karantin izolacija pod nadzorom.