Utorak, 18 Juna, 2024
HomeVijestiBiHHoće li migranti morati napustiti kasarnu u Blažuju

Hoće li migranti morati napustiti kasarnu u Blažuju

Predstavniku IOM-a pojašnjeno da se moraju pridržavati svih zakonskih propisa

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža obišla je jutros krug kasarne “Blažuj” te uočila da se intenzivno obavljaju građevinsko-zanatski radovi. U krugu kasarne zatečeni su radnici firme “Build” Hadžići koji su postavljali oplatu i izlijevali beton za postavljanje kontejnera za smještaj migranata. 

– Predstavnik izvođača ne posjeduje odobrenje nadležne općinske službe za navedene radove i izjavio je da su ih angažirali predstavnici nevladine organizacije IOM. Predstavnik ove nevladine organizacije Enes Kaljanac potvrdio je da su angažirali izvođača “Build” d. o. o. za potrebe sanacije i rekonstrukcije postojećih objekata te izvođenje radova za postavljanje kontejnera – navodi se u saopćenju.

On je rekao da su u krug kasarne “Blažuj”, zajedno sa UNHCR-om i migrantima, ušli na usmeno odobrenje Ministarstva sigurnosti BiH i da je Murveta Džaferović kontakt osoba u ime Ministarstva sigurnosti BiH. 

– Ne posjeduju pismeno odobrenje ni saglasnost od Ministarstva sigurnosti BiH te iz tog razloga navodno nisu mogli tražiti odobrenja nadležnih službi Općine Ilidža. Na upit šta su radili u vezi s pitanjem vodovodne i kanalizacione mreže, jer Općina Ilidža ima dojavu da je KJKP ViK bio na lokaciji i vršio iskopavanja, predstavnik IOM pojasnio je da su tražili stručno mišljenje i da je KJKP ViK predložio da se uradi priključenje na gradski vodovod, kao i priključenje unutrašnje kanalizacije na kanalizacioni „hadžićki“ vod i da rade na tome. Nisu zatečeni radnici KJKP ViK – navedeno je u saopćenju. 

Predstavnik IOM-a tvrdi da nisu obavljani nikakvi radovi na komunalnim priključcima te da je samo zelenom bojom obilježen šaht s kojeg bi se izvršilo priključene na vod, a postavili su i mobilne WC kabine u krugu kasarne. Na lokaciji postoji unutrašnja kanalizaciona mreža i spojena je na septičku jamu samo u objektu u kojem je boravila vojska, dok u objektima skladišta ne postoji ni vodovodni ni kanalizacioni priključak.

Predstavniku IOM-a pojašnjeno je da se, bez obzira na hitnost smještaja i stvaranja uvjeta za smještaj migranata, moraju pridržavati svih zakonskih propisa te da je dužan posjedovati odobrenja za sve radove od nadležnih općinskih službi.

– Izvršenim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da se Ministarstvo sigurnosti BiH, kao ni IOM, nisu i ne pridržavaju Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju. Navedenim aktivnostima direktno su ugroženi bezbjednost, zdravlje i sigurnost ljudi i životna okolina u krugu kasarne “Blažuj”. Općina Ilidža, odnosno Služba za inspekcijski nadzor, tražit će da se dobiju sva potrebna odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata, obezbjeđenje vode i rješenje po pitanju kanalizacije, obezbjeđenja odlaganja i odvoza otpada, te da se objezbijede uslovi po pitanju bezbjednosti, zdravlja i sigurnosti ljudi i životne okoline u skladu sa zakonskim propisima – saopćeno je.

Općina Ilidža traži da se poduzmu aktivnosti u skladu sa zakonom i da se vodi računa o sigurnosti i zdravlju ljudi koji se kreću u krugu kasarne i po naselju.

Reporter “Avaza” je u Blažuju i, kako javlja, očekuje se obraćanje načelnika Ilidže Senaida Memića. 

SourceAvaz
- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

- Advertisement -