Hadžije kreću put Mekke

0
88

Sve buduće hadžije iz BiH, njih 1680 u pratnji 38 vodiča i 4 šerijatske konsultantice stigli su u Medinu.

– Atmosfera među hadžijama je izuzetna, a raspoloženje na veoma visokom nivou. Zdravstveni bilten je vrlo zadovoljavajući. Sve naše hadžije su u dobrom zdravstvenom stanju i osjećaju se pozitivno- kazao je Izet ef. Čamdžić, koordinator vodiča. 

O zdravlju hadžija brine se ljekarski tim kojeg čini šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara. Muhamed Ekrem Temim, šef ljekarskog tima, istakao je da se njegov tim brine za pružanje ne samo medicinske pomoći, već i moralne i psihičke podrške svim hadžijama 24 sata na dan. Posebno je pohvalio uslove koje je Ured za hadž obezbijedio za ljekarsku ekipu, počevši od nabavke svih neophodnih lijekova i opreme, pa do samog prostora za rad.

Hadžije koje su prve stigle u Medinu vrše posljednje pripreme za odlazak, te kreću put Mekke, čime će započeti i obavljanje hadžskih obreda.

Prije polaska u Mekku, hadžije će zaogrnuti bijele ihrame i organizirano otići na mikat Zu-l-Hulejfu, gdje će donijeti odluku o činjenju umre. Neposredno po dolasku u Mekku, organizovano će otići u Harem radi obavljanja Umranskog tavafa i uputiti se ka Safi i Mervi da obave S'aj.  

Putovanje u Mekku je prilika da se hadžije prisjete Hidžre, preseljenja Muhammeda, a.s., zajedno s ostalim muslimanima iz Mekke u Medinu. To je ključni događaj u historiji islama, te je zbog svoje važnosti, a na inicijativu hazreti Omera, Hidžra uzeta kao početak muslimanskog računanja vremena.