Kvalitet zraka prepušten strujanju vjetra

Sarajevo bi moglo to smanjiti na način da promijeni grijanje te prijeđe na plin dok bi Tuzla mogla uvesti sistem daljinskog grijanja

0
117

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Radnu grupu za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

Gost Regionalnog dnevnika BHT1 bio je Rijad Tikveša, predsjednik udruženja EKO-TIM.

Govoreći o zagađenju zraka, kaže kako je to jako teško spriječiti te da se ništa ne može desiti preko noći i iznenada.

“Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da koncentracija PM 2.5 čestica (op.a. PM 2.5 predstavlja čestične materije (particulate matter – PM) koje imaju prečnik manji od 2.5 mikrometara, što znači da su oko 3% prečnika ljudske dlake), ne bi trebale biti preko 25 mikrograma, a kod nas je sasvim normalno da bude 150, 300, 400, pa čak i 900 u nekim danima”, kaže on.

Tikveša dadaje i kako zakoni u FBiH kažu da čestice PM 10 (op. a. četiri puta veća čestica od PM 2.5 ) ne smije biti više od 50 po kubnom metru na sat, a mi ih imamo isto tako oko 150 ili više.

“Mi smo tada prepušteni da čekamo vjetar”, govori Tikveša.

Na upit kako objasniti to da se našim zagađenjem bavi više Svjetska zdravstvena organizacija od nas samih, Tikveša ističe da je to “njima usput”, a kod nas nedostaje taj jedan “institucionalni okvir”. Prema njegovim riječima, Sarajevo bi moglo to smanjiti na način da promijeni grijanje te prijeđe na plin dok bi Tuzla mogla uvesti sistem daljinskog grijanja.

O problemu zagađenosti zraka u nastavku će Tatjana Rokvić.