Granica BiH se na 432 mjesta može ilegalno preći

Nadgledanje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak državne granice, kao i postavljenih zapreka na mjestima pogodnim za ilegalan prelazak državne granice motornim vozilima, je svakodnevna aktivnost koja se provodi dnevnim rasporedom rada u jedinicama Granične policije BiH.

0
93

U jednom od poglavlja Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) koji bi Predsjedništvo BiH trebalo usvojiti, obrađen je i segment sigurnosti granica Bosne i Hercegovine.

Navedeno je kako Graničnoj policiji BiH nedostaje oko 500 policijskih službenika, da je u toku školovanje klase od 100 kadeta, a za još 100 je izvršena konkursna procedura.

-Granične provjere; kontrola lica, vozila i dokumenata vrše se na 83 granična prelaza od čega je 55 međunarodnih graničnih prijelaza (40 cestovnih, 8 željezničkih, 3 riječne luke i 4 aerodroma), te na 28 graničnih prijelaza za pogranični promet.

Promet putnika, pod posebnim uslovima definiranim Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju, obavlja se i preko 53 prelazna mjesta između BiH i Republike Hrvatske.

U dosadašnjem periodu izgrađeno je i obnovljeno 15 graničnih prijelaza na kojima postoje svi potrebni preduslovi za uspješno obavljanje graničnih provjera. GP BiH je uspostavila centralizovani informacioni sistem na nivou Glavnog ureda. Informacioni sistem graničnih provjera uspostavljen je na 61 graničnom prijelazu. Sistem graničnih provjera sadrži aplikaciju “granične provjere” koja omogućava kontrolu biometrijskih dokumenata, ima pristup provjera u bazama podataka INTERPOL-a, IDDEEA-e, ROS, ISM, potražnim evidencijama MUP-a RS MUP-a FBiH, Policije Brčko Distrikta BiH, bazama podataka GP BiH, te ima veću sigurnost, bolje izvještavanje i bolji monitoring – navodi se u ANP-u.

Od samog osnivanja, napomenuto je, Granična policija BIH se susreće sa problemom nedovoljne opremljenosti graničnih prijelaza sa opremom za otkrivanje falsificiranih dokumenata.

– Trenutno su svi međunarodni granični prijelazi opremljeni sa osnovnom opremom za detekciju dokumenata koja podrazumjeva retro – čekove i prenosive lupe za uvećavanje. Na centralnom nivou uspostavljena je laboratorija za analizu dokumenata koja je opremljena savremenom opremom za detekciju falsificiranih dokumenata i osposobljena za davanje stručnih mišljenja po zahtjevima sudova i tužilaštava – piše u ANP-u. 

Dužina državne granice BiH iznosi 1.551 kilometar, od čega kopnena (“zelena”) granica iznosi 905 kilometara, riječna granica (koju čine rijeka Sava, Drina, i Una) iznosi 625 kilometara, dok je dužina morske granice oko 21 kilometar.

U ANP-u je potcrtano da BiH nema zaključene Sporazume o granici sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.

-Najvećim dijelom granica BiH je kopnena i riječna granica na kojoj su identificirana 432 mjesta koja su pogodna za ilegalni prelazak državne granice. Projekat zaprečavanja lokacija pogodnih za ilegalni prelazak kopnene granice između BiH i Republike Hrvatske je okončan. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta zaprečavanja ilegalnih puteva sa Srbijom. Nadgledanje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak državne granice, kao i postavljenih zapreka na mjestima pogodnim za ilegalan prelazak državne granice motornim vozilima, je svakodnevna aktivnost koja se provodi dnevnim rasporedom rada u jedinicama Granične policije BiH.

Prema sigurnosnim procjenama, za kontrola se koriste i savremeni mobilni uređaji za kontrola državne granice, kao i senzorska oprema koja se postavlja na prilazne puteve i staze prema na mjestima mogućeg ilegalnog prelaska državne granice. Na lokalnom nivou redovno se održavaju radni sastanci sa predstavnicima graničnih policija susjednih zemalja na kojima se vrši razmjena informacija i analiziraju efekti preduzetih aktivnosti, te vrši planiranje zajedničkih operativnih akcija, angažovanje zajedničkih patrola i sličnih aktivnost – navedeno je u ANP-u.