AMBASADOR EU U BIH

Europska Unija će pomoći BiH u osiguranju medicinske opreme i ekonomskom razvoju izavio je Sattler

Hitne mjere koje trenutno poduzimamo su vezane za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu s UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom

Evropska unija razmatra dva načina pružanja pomoći BiH koja uključuju brzu podršku u osiguranju medicinske opreme u vrijednosti do sedam miliona eura, kao i srednjoročno prilagođavanje i primjenu podrške EU u iznosu do 50 miliona eura za programe ekonomskog razvoja.

Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler je izjavio da je EU i u prošlosti bila uz Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj s pomoći za oporavak od posljedica poplava u 2014. godini.

-Hitne mjere koje trenutno poduzimamo su vezane za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu s UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To uključuje zalihe za bolnice i sl. Također radimo na oslobađanju sredstava u vrijednosti do pet miliona eura za istu ovu namjenu, a koja bi bila dostupna kasnije, nakon što BiH potpiše finansijski sporazum IPA 2020-kazao je Sattler.

U suradnji sa partnerima, Evropska unija također radi na prilagodbi tekućih i planiranih programa/projekata ekonomskog razvoja (kao što su programi podrške biznisima, poljoprivredi te malim i srednjim preduzećima) kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica korona virusa COVID-19 po privredu u BiH, saopćeno je.

EU će pomoći BiH u obezbjeđivanju medicinske opreme i ublažavanju posljedica COVID-19 na ekonomiju.